-To gan luận về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện — PHẠM TÂY SƠN

Trích : Nguyễn khắc Viện :“Từ năm 1954, hàng ngàn sĩ quan đã được Mỹ đào tạo và nhồi sọ, phần đông là những phần tử lưu manh, những kẻ mất gốc thèm khát đô la… Chúng giàu có lên ghê gớm bằng những cuộc cướp bóc trong các đợt hành quân, các vụ buôn […] … Continue reading -To gan luận về bác sĩ Nguyễn Khắc Viện — PHẠM TÂY SƠN

Advertisements

Lỗi hệ thống hay hệ thống bị lỗi ?

Nhân Tuấn Trương -- Lỗi hệ thống hay hệ thống bị lỗi ? Một hệ thống (thể chế) chính trị dầu hoàn hảo cách mấy cũng có "lỗi". Điều ghi nhận là ở các chế độ dân chủ những "lỗi hệ thống" luôn được nhanh chóng phát hiện và sau đó được bổ túc, sửa đổi, … Continue reading Lỗi hệ thống hay hệ thống bị lỗi ?

Who are the FORTUNE World’s Most Admired Companies 2014?

Top 20 FORTUNE World's Most Admired Companies of 2014Hay Group has partnered with FORTUNE magazine since 1997 to conduct the World’s Most Admired Companies survey and uncover the business practices that make these companies both highly regarded and successful.1. Apple 2. Amazon.com 3. Google 4. Berkshire Hathaway 5. Starbucks 6. Coca-Cola 7. Walt Disney 8. … Continue reading Who are the FORTUNE World’s Most Admired Companies 2014?

Microsoft unveils $25 Nokia phone in low-end push

Microsoft unveils $25 Nokia phone in low-end pushMicrosoft has released a 19 euro ($25) ultra-low-cost phone in an aggressive push to capture more sales in the fast-growing emerging markets.The Nokia 130 – released by Microsoft which bought the Finnish company's devices and services division earlier this year – is aimed at first-time mobile users and … Continue reading Microsoft unveils $25 Nokia phone in low-end push